Volg ons op:

Gezonde School


Gezonde School                        Gezonde School Logo Foto

De Bussel wil een school zijn waar kinderen zich thuis voelen en waar je met elkaar mag leren, fouten maken en kan spelen. Een plaats waar kinderen zich veilig voelen en aandacht is voor elkaars welbevinden en gezondheid. Door aan aantal gezondheidsthema’s verder uit te werken, wil De Bussel ‘gezondheid’ een duidelijkere plaats geven op school. Hierdoor is gekozen voor de volgende drie thema’s :

  • Sport en bewegen
  • Gezonde voeding
  • STARS project


Sport en bewegen

Schooljaar 2013-2014 is een start gemaakt met vernieuwde bewegingslessen. Er is een nieuwe methode aangeschaft. De methode ondersteunt ons in een goede opbouw van leerlijnen en een betere evenwichtige verdeling tussen toestel- en spellessen. Door het vrijmaken van Lieke Buijs als beweegcoach, heeft De Bussel meer diepgang kunnen geven in haar bewegingsonderwijs. Sport na school is als uitbreiding van het bewegingsprogramma daar een voorbeeld van.

Om de bewegingslessen schooljaar 2014-2015 meer kracht bij te zetten heeft De Bussel zich ingeschreven voor een subsidie project ‘Het gezonde schoolplein’. Het doel van dit project is een gezond schoolplein creëren, waar kinderen/ jongeren de ruimte krijgen om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Zo’n omgeving prikkelt de fantasie en is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Een gezond schoolplein heeft een positief effect op het concentratievermogen, de leerprestaties en stimuleert beweging tijdens én na schooltijd.

Begin juli 2014 heeft De Bussel een subsidie toegekend gekregen van de Stichting Jantje Beton om deel te mogen nemen aan het project “Het gezonde schoolplein. Voor meer informatie: www.gezondeschool.nl.

Klik hier om de foto's en info te lezen over de uitreiking van de cheque.

De eerste fase van het schoolplein op de mini-Bussel is afgerond.
Kinderen van groep 5, 5-6 en 6 hebben een handje meegeholpen.
Rond het theater mochten ze plantjes plaatsen.
Eerst kuilen graven, daarna de plantjes zetten en het zand weer aandrukken.
Intussen hadden de mannen van van Nooijen de palen van het Busselbos geplaatst.
De kinderen gingen daarna aan de slag om rond de palen schors te verdelen.

Intussen ging het schoolactieteam onder leiding van Wilma Nugteren aan de slag om de speelmogelijkheden op het plein te bekijken.
Ze gingen met elkaar in gesprek wat nou uitdagende spelletjes zijn.

Sport en bewegen is zeer nauw verbonden met gezonde voeding. Samen gaan ze de strijd aan tegen overgewicht. In het schooljaar 2014-2015 zal ‘gezonde voeding’ als tweede thema meer vorm gaan krijgen.

Sport na school

25 november stond sport na school in het teken van voetbal.
De bal overschieten, pingelen, pionnen omschieten en een wedstrijdje!
Niet alleen gezellig, maar het ging er ook fanatiek aan toe.

Klik hier voor de foto's.

De onderbouw is actief aan de slag gegaan met de bal. Leren kijken en nadenken over gooien met de bal en op het juiste moment vrij lopen zodat je kunt scoren.
De sportactiviteit voor de bovenbouw stond in het teken van tennissen. Tennissen met en tegen elkaar. De basis van de forehand werd in spelvorm aangeleerd.

Gezonde voeding

In het schooljaar 2013-2014 heeft een werkgroep, bestaande uit leerkrachten van De Bussel, leden van de Oudervereniging en een medewerkster van de GGD, bij elkaar gezeten om het thema ‘gezonde voeding’ verder uit te werken. “Wat verstaat De Bussel onder gezonde voeding” en "Welke voeding is gezond voor kinderen (in de strijd tegen overgewicht)?” Met de antwoorden op deze vragen heeft de werkgroep het schoolbeleid t.a.v. gezonde tussendoortjes, dranken en traktaties herschreven.

Het nieuwe schoolbeleid t.a.v. gezonde voeding zal in het schooljaar 2014-2015 als pilot starten m.i.v. 25 augustus. Na de herfstvakantie vindt er een evaluatie plaats en indien nodig wordt het beleid dan bijgesteld. Voor uitgebreidere informatie wordt verwezen naar het informatieboekje 2014-2015, onderdeel van de schoolgids, of de website.

STARS-projectStarts Gezonde School

Schooljaar 2012-2013 heeft De Bussel het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) gekregen en in het kader daarvan gaan we schooljaar 2014-2015 mee doen met het STARS-project. Dit is een Europese project gericht op een veilige deelname aan het verkeer, met als doel meer leerlingen lopend of op de fiets van en naar school te krijgen. Dit bevordert het bewegen en zorgt voor een schone en milieuvriendelijke omgeving op en rondom de school.

Alle hierboven beschreven thema’s zijn een aanzet tot een gezonde school.

Gezonde Traktaties   

20141016 Gezond Traktereren En Bewegen Met De Fit Food Fun -1

20141016 Gezond Traktereren En Bewegen Met De Fit Food Fun -2

Informatie van de GGD over gezonde traktaties.