Volg ons op:

Schoolresultaten

Rapport van de inspectie 24 januari 2013

Schooljaar 2016-2017

Als we de resultaten naast de inspectienormen leggen, scoren we als Bussel voldoende. In de inspectiebeoordeling worden de resultaten voor begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen meegenomen. Met de gemiddelde vaardigheidsscores zitten we overal ruim boven de inspectienorm. De percentages IV en V-scores liggen bij technisch lezen in een tweetal groepen onder niveau. Met de inzet van leesouders wordt er aan gewerkt het leesniveau op een hoger niveau te krijgen.

Opbrengsten 2015 2016 

Eindcito

De leerlingen van groep 8 hebben schooljaar 2015-2016 boven de landelijke norm gescoord en boven de ondergrens die bij onze leerling populatie hoort. 

Bij deze het overzicht:

Cito-eindtoets Leerlingen Ondergrens Schoolnorm Schoolscore
2014-2015 43 534,3 534,5 535,7
2015-2016 37 534,3 534,5 534,1
2016-2017 41 534,3 534,5 535,4

Wit

Taal Leerlingen Ondergrens Schoolnorm Schoolscore
2014-2015 43 95,1   99,0
2015-2016 37 90,9   95,1
2016-2017 41 93,9   98,0

Wit

Rekenen Leerlingen Ondergrens Schoolnorm Schoolscore
2014-2015 43 56,2   59,4
2015-2016 37 49,9   53,4
2016-2017 41 51,4   54,8

De inspectie beoordeelt alle scholen op de gecorrigeerde score. Deze wordt gebaseerd op de leerling populatie van de school, rekening houdend met de weging van de leerlingen.

Wit

Schooladviezen 2016-2017 

VMBO K 6
VMBO K / GT 1
VMBO GT 1
VMBO T 8
VMBO T / HAVO 2
HAVO 7
HAVO / VWO 6
VWO 10

  Resultaten 2016 2017

Uitstroomgegevens 2016-2017

Onze leerlingen zijn als volgt uitgestroomd:

d’Oultremontcollege 12
St. Janslyceum 2
Pierson 3
Stedelijk Gymnasium 7
Scholengemeenschap De Overlaat 3
Mollercollege 2
Walewyc 3
Prinsentuin 2
Maurickcollege 5
Helicon 1
Durendaelcollege 1


Bij deze een aantal internetadressen voor een (mogelijk) eerste kennismaking van uw zoon of dochter.

Druk hier voor de website van: d' Oultremontcollege in Drunen
Druk hier voor de website van: St. Janslyceum in Den Bosch
Druk hier voor de website van: Dr. Pierson in Den Bosch
Druk hier voor de website van: Stedelijk Gymnasium in Den Bosch
Druk hier voor de website van: De Overlaat in Waalwijk
Druk hier voor de website van: Dr. Mollercollege in Waalwijk
Druk hier voor de website van: Walewyc in Waalwijk
Druk hier voor de website van: Maurickcollege in Vught
Druk hier voor de website van: Helicon in Den Bosch
Druk hier voor de website van: Durendaelcollege in Oisterwijk

Krul2

Schooladviezen 2015-2016 

VMBO B 2
VMBO K 3
VMBO T 11
HAVO 13
VWO 8

 Schoolresultaten 2015 2016

  

Uitstroomgegevens 2015-2016

Onze leerlingen zijn als volgt uitgestroomd:

d’Oultremontcollege 8
St. Janslyceum 7
Pierson 2
Stedelijk Gymnasium 4
Scholengemeenschap De Overlaat 5
Mollercollege 4
Willem van Oranjecollege 1
Walewyc 1
Prinsentuin 2
Maurickcollege 2
Rodenburg 1

 Krul2 

Schoolrsultaten schooljaar 2014-2015

 

PRO 0
VSO 2
VMBO-B 2
VMBO-K 3
VMBO-G 0
VMBO-T 10
HAVO 14
VWO 8

 Schoolresultaten 2014 2015

Uitstroomgegevens 2014-2015

Onze leerlingen zijn als volgt uitgestroomd:

d’Oultremontcollege 17
St Janslyceum 6
Maurickcollege 5
Stedelijk Gymnasium 3
Scholengemeenschap De Overlaat 2
Pierson 3
MET 1
Prinsentuin 3