MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een bij wet vastgesteld orgaan, waarin de inspraak van ouders en personeel wordt geregeld. Naast de MR op iedere individuele school, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op Scalaniveau. De bevoegdheden van zowel de MR als de GMR zijn vastgelegd in een officieel reglement. Belangrijk is dat de MR een onafhankelijk orgaan is en dus geen hiërarchische of functionele verantwoording heeft naar de schoolleiding. De MR wordt momenteel gevormd door vier ouders en vier leerkrachten. Leden worden voor 3 jaar benoemd, indien er meerdere kandidaten zijn voor de oudergeleding of leerkrachtgeleding worden daarvoor verkiezingen uitgeschreven.Onze gezamenlijke ambitie is om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op De Bussel, strevend naar optimale tevredenheid van ouders, leerlingen en personeel. Dit doen we door de schoolleiding te adviseren over beleidszaken.

Samenstelling MR

Oudergeleding 
Susanne Arts - voorzitter
Jeroen Reijers
Sylvia van Bijnen           
Ruth van Eenennaam

 

Personeelsgeleding
Sharon Degen - secretaris
Ans van Delft
Bram Kluijtmans
Denise den Otter

 

Mocht u nog verdere vragen hebben of meer informatie willen, aarzel niet ons aan te spreken op het schoolplein of via de mail: mr@debussel.nl

Notulen schooljaar 2022-2023:

12-09-2022 - volgt

17-10-2022 - volgt

28-11-2022

16-01-2023

13-03-2023

22-05-2023

26-06-2023