MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een bij wet vastgesteld orgaan, waarin de inspraak van ouders en personeel wordt geregeld. Naast de MR op iedere individuele school, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op Scalaniveau. De bevoegdheden van zowel de MR als de GMR zijn vastgelegd in een officieel reglement. Belangrijk is dat de MR een onafhankelijk orgaan is en dus geen hiërarchische of functionele verantwoording heeft naar de schoolleiding. De MR wordt momenteel gevormd door vier ouders en vier leerkrachten. Leden worden voor 3 jaar benoemd, indien er meerdere kandidaten zijn voor de oudergeleding of leerkrachtgeleding worden daarvoor verkiezingen uitgeschreven.Onze gezamenlijke ambitie is om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op De Bussel, strevend naar optimale tevredenheid van ouders, leerlingen en personeel. Dit doen we door de schoolleiding te adviseren over beleidszaken.

Samenstelling MR

Oudergeleding 
Susanne Arts - voorzitter
Jeroen Reijers
Sylvia van Bijnen           
Elvira de Kort
 
Personeelsgeleding
Sharon Degen - secretaris
Denise den Otter
Bram Kluijtmans
Francien Tiebosch
 

Voorstellen van onze MR leden:

Susanne Arts

Ik ben Susanne Arts, getrouwd met Maikel en moeder van Sophie, Camiel en Benjamin. Benjamin zit dit schooljaar in groep 5 en onze dochter en andere zoon zitten inmiddels op de middelbare school. Sinds schooljaar 2018-2019 maak ik met veel plezier deel uit van de MR. Ik ben een positief ingestelde, betrokken én kritische ouder die zich graag inzet voor een goede kwaliteit van het onderwijs voor alle kinderen op De Bussel. In het dagelijks leven houd ik mij -naast mijn gezin, sport, hobby’s en sociale leven- bezig als Legal, Compliance & Support Manager bij een innovatief technologiebedrijf. Op de basisschool wordt de basis gelegd voor de toekomst van onze kinderen en daar draag ik vanuit mijn brede achtergrond graag aan bij!

Sylvia van Bijnen

Ik ben Sylvia van Bijnen. Samen met mijn man heb ik twee kinderen, Fiene en Sven. De oudste zit in groep 5 en de jongste in groep 2 van de Bussel. Vanaf  schooljaar 2021-2022 maak ik deel uit van de MR. Ik vind het interessant om mee te denken over de belangrijke onderwerpen die op de Bussel spelen en bij te dragen aan een goede en veilige school waar kinderen met plezier naartoe gaan. In mijn dagelijks leven werk ik als jurist bij een onderwijsinstelling (in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs). Ik vind het leuk om als lid van de MR van de Bussel deze kennis te benutten, maar dan vanuit het perspectief van de oudergeleding.

Jeroen Reijers

Ik ben Jeroen Reijers, getrouwd met Elke en vader van Evy en Julian. Evy en Julian hebben het grootste deel van hun basisschool tijd in Australië doorlopen, waar we bijna 5 jaar gewoond hebben, en gaan nu met veel plezier alweer bijna 2 jaar naar De Bussel. Ik ben in het werkzame leven directeur van een tweetal productie locaties in de procesindustrie en maak sinds begin van dit schooljaar deel uit van de MR. Mijn motivatie om me aan te melden als MR lid is om namens de ouders op constructieve wijze een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en continu verbeteren van het schoolbeleid en de kwaliteit van het onderwijs. De basisschool tijd is tenslotte een prachtige en vormende tijd voor onze kinderen en ik vind het mooi daar vanuit de MR indirect een steentje aan bij te dragen.

Elvira de Kort
Verdere informatie volgt.Denise den Otter

Mijn naam is Denise den Otter en leerkracht van groep 8. Sinds schooljaar 2018-2019 zit ik in de MR. Ik heb een kritische houding en wil rekening houden met de belangen van kinderen, personeel en ouders om zo te komen tot beslissingen die meehelpen om het onderwijs te optimaliseren.  

Sharon Degen

Mijn naam is Sharon Degen, werkzaam op basisschool De Bussel. Op maandag t/m woensdag verricht ik management werkzaamheden, op donderdag en vrijdag ben ik leerkracht in groep 1-2 en tevens onderbouwcoördinator. Sinds schooljaar 19-20 heb ik de rol van (P)MR lid daaraan mogen toevoegen. Ik vind het waardevol om groepsoverstijgend mee te kunnen denken in het belang van de Bussel en daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. In bredere zin meedenken over wat het beste is voor personeel, ouders en kinderen vind ik een mooie taak en toevoeging binnen het vak.

Bram Kluijtmans

Mijn naam is Bram Kluijtmans en ik ben leerkracht van groep 7. Sinds schooljaar 2022-2023 maak ik deel uit van de MR. Ik vind het een voorrecht om invloed te hebben en mee te mogen praten over belangrijke beslissingen op school. Daarnaast ben ik in staat om goed te luisteren naar anderen en hier uiteindelijk de kern uit te halen. Tevens ben ik iemand die graag samenwerkt, andermans standpunten respecteert en in gesprek gaat om tot overeenstemming te komen.

Mocht u nog verdere vragen hebben of meer informatie willen, aarzel niet ons aan te spreken op het schoolplein of via de mail: mr@debussel.nl

Notulen schooljaar 2022-2023: