Jaarplan en schoolplan

Op basisschool de Bussel hebben wij vanuit onze visie een 4-jarig schoolplan opgesteld. Vanuit dit schoolplan, stellen we jaarlijks een jaarplan op met daarin de actiepunten voor dat schooljaar.