OV

Vanaf het moment dat een kind naar de basisschool gaat, komt er naast de ouders een andere persoon in  zijn/haar leven die bijna dagelijks intensief met het kind bezig zal zijn: de leerkracht.

Wat ligt er  meer voor de hand dan dat er een oudervereniging is die met het team van leerkrachten samenwerkt om het onderwijs op de Bussel zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Daarom bundelen we onze krachten en helpt de oudervereniging mee bij de voorbereiding en uitvoering van diverse festiviteiten/evenementen.

De oudervereniging wordt aangestuurd door een dagelijks bestuur, bestaande uit:

Voorzitter

Kim Stolzenbach-Coort

Penningmeester

Inge Derriks

Secretaris

Cindy van Gestel

Bestuursleden

Renee van Gellecom

 

Kim Dekkers

 

Marlies Durkstra

Het dagelijks bestuur wordt bijgestaan door een aantal groepsouders, die zorg dragen voor de uitvoer van de groepsactiviteiten. Mocht u contact willen opnemen met de OV, dan kan dat via het volgende e-mailadres: ovdebussel@hotmail.com