Over ons

Verder bouwen vanuit een sterke basis

Ons onderwijs staat voor:

 • Ruimte voor ontwikkeling, innovatie en 21e eeuwse vaardigheden
 • Durven los te laten (en zorgen dat leerlingen weten welke grenzen daarbij horen)
 • Groepsdoorbrekend werken en onderzoekend leren
 • Gebruik van creatieve methoden en materialen & van gebaande paden als dat beter is
 • Stimuleren van gezonde leefstijl door aandacht voor bewegen en gezonde voeding
 • Door vooruit denken, anticiperen op de toekomst.
 • Ons onderwijs is positief, energiek, prikkelend, verrassend en anders

Iedere leerling is uniek. Op De Bussel sluiten we aan bij wat een leerling nodig heeft. Dat betekent dat we per leerling zorgen voor maatwerk. We zoeken naar manieren om ons onderwijs anders vorm te geven. We willen buiten de muren van het klaslokaal werken, en daarbij ook vaker ‘echt’ naar buiten, de natuur en samenleving in.

Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen beter kunnen leren als ze regelmatig bewegen. Dat kan in de pauzes, tussen twee lessen door, of juist tijdens een les. We willen zoveel mogelijk beweging in het onderwijs.

We gaan uit van de kracht van onze leerlingen en teamleden. We doen dat op basis van ‘feed forward’: we richten ons op wat er goed gaat en wat vanaf nu beter kan.

Kunnen bouwen op elkaar

De leerkrachten, het ondersteunend personeel en de directie vormen samen het team van De Bussel. We voelen allemaal de verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk als team te functioneren, omdat we geloven dat we dan zo goed mogelijk voor onze leerlingen kunnen zorgen.

De volgende waarden zijn voor ons team belangrijk:

 • We zijn betrokken, behulpzaam en hebben aandacht voor elkaar
 • We willen elkaar zien en elkaar kennen
 • Eenheid en eigenheid horen bij elkaar
 • We nemen hiervoor allemaal onze eigen verantwoordelijkheid

Wij zijn een team waar plezier en enthousiasme voorop staat. Op basis van onze intrinsieke motivatie gaan we elke dag aan de slag, en daarbij willen we vooral dingen doen! We houden ons zoveel mogelijk bezig met zaken die we kunnen beïnvloeden, en proberen zo min mogelijk last te hebben van zaken die niet of minder beïnvloedbaar zijn. We zijn professionals, en willen onszelf blijven ontwikkelen zodat we zo goed mogelijk ons vak kunnen blijven uitoefenen.

Ons team bestaat uit verschillende mensen. Dankzij deze diversiteit kunnen we elkaars kracht benutten. Waarbij we aan de ene kant de energie van een aantal van onze teamleden nodig hebben om te vernieuwen en ontwikkelen, en aan de andere kant de ervaring van een aantal andere teamleden koesteren, omdat die ons helpt om onze sterke basis te behouden.