Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden:

Maandag           08.30 – 14.15

Dinsdag             08.30 – 14.15

Woensdag         08.30 – 12.30 *

Donderdag        08.30 – 14.15

Vrijdag               08.30 – 12.30

* De 4-jarigen zijn op woensdag vrij.
 

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie                16 oktober 2023 t/m 20 oktober 2023

Kerstvakantie                  25 december 2023 t/m 5 januari 2024

Carnaval                          12 februari 2024 t/m 16 februari 2024

Meivakantie                    22 april 2024 t/m 3 mei 2024 (let op: vrijdag 19 april tot 14:00 uur)

Zomervakantie               8 juli 2024 t/m 16 augustus 2024
 

Studiedagen (alle leerlingen vrij)

Donderdag 2 november 2023

Woensdag 6 december 2023

Vrijdag 22 december 2023 (dag voor Kerstvakantie)

Woensdag 27 maart 2024 (studie 2-daagse)

Donderdag 28 maart 2024 (studie 2-daagse)

Woensdag 8 mei 2024 (dag voor Hemelvaart)

 

Vrije dagen (alle leerlingen vrij)                            

Vrijdag 29 maart 2024 (Goede Vrijdag)

Maandag 1 april 2024 (Tweede Paasdag)

Donderdag 9 mei 2024 (Hemelvaart)

Vrijdag 10 mei 2024 (dag na Hemelvaart)

Maandag 20 mei (Tweede Pinksterdag)

 

Vrije dagen groep 8

Woensdag 3 juli

Donderdag 4 juli

Vrijdag 5 juli
 

Vakantierooster 2024-2025

Herfstvakantie               21 oktober 2024 t/m 25 oktober 2024

Kerstvakantie                 23 december 2024 t/m 3 januari 2025

Carnaval                          3 maart 2025 t/m 7 maart 2025

Meivakantie                    21 april 2025 t/m 2 mei 2025 

Zomervakantie               7 juli 2025 t/m 19 augustus 2025