Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden:

Maandag           08.30 – 14.15 uur

Dinsdag             08.30 – 14.15 uur

Woensdag         08.30 – 12.30 uur*

Donderdag        08.30 – 14.15 uur

Vrijdag                08.30 – 12.30 uur**

Dagelijks is er een inloop van 08.20-08.30u.

* De 4-jarigen uit groep 1-2a, b, c en d zijn vrij op woensdag.
**De 4-jarigen uit groep 1-2e zijn vrij op vrijdag (schooljaar 24-25, m.i.v. januari 2025).

Vakantierooster:

Herfstvakantie               21 oktober 2024 t/m 25 oktober 2024

Kerstvakantie                 23 december 2024 t/m 3 januari 2025

Carnaval                          3 maart 2025 t/m 7 maart 2025

Meivakantie                    21 april 2025 t/m 2 mei 2025 

Zomervakantie               7 juli 2025 t/m 19 augustus 2025

Studiedagen (alle leerlingen vrij)

Hele dagen 

              Vanaf 12:00 uur 

6 september 2024 

              28 januari 2025 

11 november 2024 

              17 juni 2025 

6 december 2024 

 

20 december 2024 

 

2 april 2025

 

28 mei 2025 

 


Vrije dagen (alle leerlingen vrij)                                           
Maandag 5 mei (Bevrijdingsdag) 
Donderdag 29 mei 2025 (Hemelvaart) 
Vrijdag 30 mei 2025 (dag na Hemelvaart) 
Maandag 9 juni 2025 (Tweede Pinksterdag) 

Vrije dagen groep 8 
Woensdag 2 juli 
Donderdag 3 juli 
Vrijdag 4 juli

Belangrijke data:
Informatieavond (ouderbijeenkomst Fides): 18 november 2024
Koningsspelen 18 april: eindtijd 14.00u.