Toekomstvisie

Met deze toekomstvisie maken we een start met de doorontwikkeling van De Bussel; van de inhoud van ons onderwijs tot de vorm van ons nieuw te bouwen schoolgebouw. Daarbij staat ‘Eigenwijs leren’ centraal: ‘Op basisschool De Bussel mag je (leren) zijn wie je bent, op je eigen manier, door te onderzoeken én ontdekken.’

We leggen hieronder uit wat ‘Eigenwijs Leren’ op de Bussel betekent. Daarna vertellen we wat meer over hoe ‘Eigenwijs Leren’ er t.a.v. ons onderwijs, ons team, onze leerlingen en hun ouders en gebouw uitziet:

·       Ons onderwijs: Verder bouwen vanuit een sterke basis

·       Ons team: Kunnen bouwen op elkaar

·       Onze leerlingen en hun ouders: Samen bouwen aan de toekomst

·       Ons nieuwe gebouw: Een schoolgebouw dat past bij ‘Eigenwijs leren’ op De Bussel

‘Eigenwijs Leren’ op de Bussel

Zoals we hierboven schreven: ‘Eigenwijs leren’ op de Bussel betekent ‘zijn wie je bent, op je eigen manier, door te onderzoeken en ontdekken’. Hieronder leggen we uit wat we daarmee bedoelen:

Eigen staat voor de eigenheid van elke persoon. Onze leerlingen, hun ouders en onze teamleden mogen zijn zoals ze zijn. Alle leerlingen horen erbij! Dat geeft een gevoel van veiligheid en geborgenheid. De Bussel is een school met een eigen herkenbaar karakter.

Wijs staat voor de wijze waarop je iets kunt of wilt doen. Maar ook voor wijzer worden: Onze leerlingen doen hier, op hun eigen manier en eigen niveau, nieuwe kennis op, en leren hoe je met anderen omgaat. Als school willen wij onze leerlingen de weg wijzen, waarna ze op hun eigen manier aan de slag kunnen gaan.

Op De Bussel leren onze leerlingen nieuwe dingen, leren ze zichzelf kennen, en leren ze op een fijne manier omgaan met anderen. Hierbij zorgen we ervoor dat ze dit vooral leren door zelf op onderzoek en ontdekking te gaan en het te gaan beleven.

En tot slot…zijn we op De Bussel eigenwijs. We onderzoeken nieuwe en uitdagende methoden, gaan als dat nodig is van bestaande paden af, en doen de dingen soms anders dan anders. We zijn eigenwijs als we geloven dat dat nodig is om zo goed mogelijk te kunnen zorgen voor het basisonderwijs en de toekomst van onze leerlingen.