Nieuws voor ouders

Gedurende het jaar worden ouder(s)/verzorger(s) middels verschillende brieven op de hoogte gesteld van de dagelijkse gang van zaken binnen de school. 

Nieuwsbrief; geeft actuele ontwikkelingen binnen de school weer.

Kwaiteitsnieuwsbrief; geeft de resultaten van de school weer.

Inkijkje in de school; geeft een inkijkje in onze onderwijsontwikkelingen, vernieuwingen en waar we zoal mee bezig zijn.